USŁUGI

Biuro rachunkowe

Poniżej przedstawiam zakres świadczonych usług:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • obsługa kadrowo-płacowa
  • przygotowanie oraz dostarczenie do urzędów obowiązkowych deklaracji i sprawozdań
  • możliwość odbioru dokumentów z siedziby Klienta